Çengelköy Mah. Engin Cd. No:29, 34680 Üsküdar/İSTANBUL

“Geçmişini bilen nesiller, geleceğe yön verebilirler.”

Tarih derslerindeki ilk amacımız Atatürk ilke ve inkılâplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesindeki yerini kavratarak öğrencilerimizin laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda hedeflerimiz,

  • Öğrencilerimizde, kendilerini geçmiş nesillerle ve çağdaşlarıyla irtibatlandıran bir ortaklık duygusu uyandırmak,
  • Öğrencilerimize belirli bir bilgi birikim ve yeni araştırma metotları kazandırmak suretiyle dünyayı daha iyi tanıma ve anlama imkânı sağlamak,
  • Öğrencilerimize zaman şuuru kazandırmak, yani hadiselerin ve nesillerin damgasını taşıyan kısa süreli, iktisadi ve sosyal değişmelerin vuku bulduğu orta süreli ve medeniyetlerin oluştuğu uzun süreli zaman anlayışlarını kavratmak,
  • Büyük medeniyetler arasındaki münasebetler ağı içerisinde, milli tarihin yerini belirlemek suretiyle milli kimliğin nasıl oluştuğunu kavratmak,
  • Millet varlığının ancak bu kimliğin korunarak sürdürülebileceği, değişme veya çağdaşlaşmanın, mahiyet değiştirme değil, almaya devam etme oluşumunun sürekliliğini devam ettirme anlamına geldiğini,

Atatürk’ün belirlediği “muasır medeniyet seviyesine ulaşma ve onu geçme” idealinin ancak bu anlayış içinde gerçekleştirilebileceği şuurunu kazandırmaktır.