Çengelköy Mah. Engin Cd. No:29, 34680 Üsküdar/İSTANBUL

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı

TED Üsküdar College is a member of TED Foundation (Turkish Education Association) which is established in 1928. TED Uskudar College is a K-12 school that provides preschool, primary school, middle, and high school education. TED Uskudar College High School has the prep year before the 9th grade and also is an IB DP Candidate School. IB DP is planned to be implemented at high school stage in 11th and 12th grades. As planned to be a May session school, IB DP is going to start in 11th grade and end in 12th grade. TED Uskudar College is an IB DP candidate school since 4th of January, 2024. The candidacy letter from IBO is attached Please click here.

What is IB DP?

The IB Diploma Program (DP) was founded in 1968 in Geneva, Switzerland, to give young people access to an international education that would help them better handle the complexity of our world and provide them the knowledge, abilities, and attitudes to take action to make it better.

The International Baccalaureate Diploma Program (IB DP) is a challenging academic curriculum that prepares students for university and higher education. The Diploma Program is focused on developing students intellectually, emotionally physically and socially, not just for preparation for test-taking only. This program includes a focus on international-mindedness, compassion, and understanding intercultural differences.  DP graduates have a respected, reliable and world-renowned academic preparation for higher education. Universities regularly cite DP students as the best-prepared ones.

The International Baccalaureate Diploma Program is a two-year international education program, that prepares students aged 16-19 for university education. DP is considered a holistic program that develops life-long learners and problem solvers. The program is designed to equip students with the basic academic skills needed for university study and their chosen profession area. Additionally, the program supports the development of the values and life skills needed to live a fulfilled and purposeful life.

For further information on IB DP https://www.ibo.org/

For further information on universities all over the world. https://www.ibo.org/university-admission/find-countries-and-universities-that-recognize-the-ib/

 

TED Üsküdar Koleji, 1928’de kurulmuş olan TED’in (Türk Eğitim Derneği) bir üyesidir. TED Üsküdar Koleji, bir K-12 okulu olarak anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde eğitim sunar. TED Üsküdar Koleji Anadolu Lisesi’nde Lise 9. Sınıf öncesinde Hazırlık sınıfı eğitimi vardır ve okulumuz IB DP Aday Okuludur. Uluslararası Bakalorya Programının Lise 11 ve 12. Sınıflarda uygulanması planlanmaktadır. Mayıs Okulu olmak için yapılan planlamaya göre IB DP 11. Sınıf düzeyinde başlar ve 12. Sınıfta sona erer. TED Üsküdar Koleji 4 Ocak 2024’ten itibaren aday okul statüsündedir. Adaylık mektubu için tıklayınız.

IB DP Nedir?

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı 1968 yılında İsviçre, Cenevre’de genç bireylere dünyanın karmaşıklığıyla daha iyi başa çıkmalarına yardımcı olmak ve onlara ihtiyaçları olan bilgi, beceri ve tutumları kazandırarak harekete geçmelerini sağlamak amacı ile tasarlanmış olan uluslararası bir eğitime erişimleri için kurulmuştur.

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB DP) öğrencilerini üniversite ve yükseköğrenim için hazırlayan iddialı bir akademik müfredattır. Diploma Programı öğrencileri sadece sınavlara hazırlamaya değil aynı zamanda entelektüel, duygusal, fiziksel ve sosyal olarak geliştirmeye odaklanır. Program, uluslararası bilinç, vicdanlı olma ve kültürlerarası farklılıkları anlamayı da kapsamaktadır. DP mezunları, yükseköğrenimleri için saygı duyulan, güvenilir ve dünyaca tanınan bir akademik hazırlığa sahip olurlar. Üniversiteler, DP öğrencilerini sıklıkla en iyi hazırlığa sahip olan öğrenciler olarak tanıtırlar.

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı 16-19 yaş arasındaki öğrencileri üniversite eğitimine hazırlayan iki yıllık bir programdır. Diploma Programı hayat boyu öğrenen ve problem çözen bireyler yetiştiren bütüncül bir yaklaşıma sahiptir. Program, öğrencileri üniversite çalışmalarında ve seçtikleri profesyonel alanda ihtiyaç duyacakları temel akademik becerilerle donatmak için tasarlanmıştır. Ek olarak bu program, anlamlı ve mutlu bir yaşam sürmek için gereken değerleri ve yaşam becerilerini de geliştirmelerini desteklemektedir.

IB DP ile ilgili daha detaylı bilgi için https://www.ibo.org/ web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Dünya genelindeki üniversitelerle ilgili daha detaylı bilgi için https://www.ibo.org/university-admission/find-countries-and-universities-that-recognize-the-ib/ web sitesini ziyaret edebilirsiniz.