Çengelköy Mah. Engin Cd. No:29, 34680 Üsküdar/İSTANBUL

Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU KAPSAMINDA HİZMET BİNASI İÇERİSİNDE YER ALAN

GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)  uyarınca, veri sorumlusu Çet Çınar Eğitim ve Turizm Anonim Şirketi (kısaca “TED”) bina, tesis ve bahçelerinde kullanılan kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla misafir/taşeronların fiziksel mekan güvenlik bilgileri ile görsel/işitsel bilgilerinin ve giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Okulumuzun bina ve tesisleri ile bahçelerine gelen misafirlerimizin, öğrencilerin, velilerin, aile ve yakınlarının, okul personelinin, taşeronların, diğer kişilerin ve bunlara ait araçların görüntüleri okulumuzun politika ve faaliyetleri gereği can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla kaydedilmekte ve kayıt işlemi güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir. Bu şekilde toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5. Maddesinde yer alan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği yazılı talep halinde ilgili yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre https://www.teduskudar.com/ den ulaşabileceğiniz TED ÜSKÜDAR KOLEJİ Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.