Çengelköy Mah. Engin Cd. No:29, 34680 Üsküdar/İSTANBUL

Kimya; çevremizde ve yaşamın her alanında karşılaştığımız olayları inceleyen bir bilim dalıdır. Kimya gözlemlere dayanan bir bilim dalı olup sistematik yaklaşım gerektiren bir düşünce süreci içerir. Kimya dersi uygulamaya dayanan, öğrencilerin öğrendiği bilgileri gerçek hayatta kullanmalarına olanak sağlayan, araştıran, sorgulayan öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen bir derstir. Amacımız, öğrencinin olguları ezberlemek yerine bu düşünce sürecini anlamasıdır. Problem çözerken; teorik bilginin ezbere kullanılması yerine, adım adım ve mantıklı bir yaklaşım yerleştirilmeye çalışılır. Kimya dersleri, öğrencilerin entelektüel bilgi dağarcığının gelişmesini; bilimin, doğal ve yapay kaynakların daha etkin anlaşılmasını sağlar.

Kimya dersinde öğrenciler;

  • Laboratuvarı aktif kullanmayı,
  • Kimyasalları doğru okuyabilmeyi,
  • Bilimsel bilginin ortaya çıkışını, gelişim sürecini, doğasını ve bilimsel bilginin etik değerlere uygun olarak kullanılmasının önemini,
  • Kimyasal teknolojilerin doğru kullanıldığında insanlığa ve hayata yansıyan olumlu yönlerini ve küçük yanlışlıkların sebep olabileceği olumsuz yönleri fark edebilmeyi,
  • Bilim, teknoloji ve toplum arasındaki ilişkiyi ve bu unsurların birbirini nasıl etkilediklerini,
  • Kimya bilimi ile ilişkili olan meslek gruplarını,
  • Araştırma yapmayı,
  • Tüm canlılara ve dünyamıza faydası olabilecek çözümler bulmayı, yeni fikirler üretmeyi ve özgün çalışmalar yapmayı öğrenirler.