Çengelköy Mah. Engin Cd. No:29, 34680 Üsküdar/İSTANBUL

Coğrafya insan ve mekânı iç içe gören, tüm olay, olgu ve faaliyetleri mekânsal perspektiften okuyan, insan-mekân etkileşiminin ortaya çıkardığı sonuçların neler olduğunu anlamaya, yorumlamaya ve açıklamaya çalışan sosyal bir disiplindir. Coğrafya derslerinde öğrencilerimizin; coğrafyanın kavramsal ve kuramsal tematik çerçevesini kavramalarının yanında coğrafî bilginin oluşum sürecinde başvurulan araştırma ve sunum tekniklerini kullanmaları, evrene ait temel unsurları yaşamla ilişkilendirmeleri, insan-doğa ilişkisi çerçevesinde sistemlerin işleyiş ve değişimini sorgulama ve kavrama becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.

Coğrafya dersleriyle öğrenciler;

  • İnsan-doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi sorgulama becerileri kazanır.
  • Evrene ait temel unsurları yaşamla ilişkilendirir.
  • Doğal ve beşerî sistemlerin işleyiş ve değişimini kavrar.
  • Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerlere sahip çıkma bilinci geliştirir.
  • Ekosistemin işleyişine yönelik sorumluluk bilinci geliştirir.
  • Doğa ve insanın uyumlu birlikteliği ve sürekliliği için mekânsal planlamanın önemini kavrar.
  • Doğal ve beşerî kaynakların kullanımında “tasarruf bilinci” geliştirir.
  • Bölgesel ve küresel düzeyde etkin olan çevresel, kültürel, siyasi ve ekonomik örgütlerin uluslararası ilişkilerdeki rolünü kavrar.
  • Coğrafi birikim ve sentez ülkesi olan Türkiye’nin bölgesel ve küresel ilişkiler açısından konum özelliklerini kavrayarak sahip olduğu potansiyelin bilincine varır.
  • Coğrafi değerlerin “vatan bilincinin” kazanılmasındaki önemini özümser.